Żyj w ukryciu.

Nowe tematy na Forum
  Artykuły

  Z MY¦Lˇ O TOBIE - INFORMATOR DLA RODZICÓW MAŁYCH DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA
  Z my¶l± o Tobie - Informator dla rodziców małych dzieci z zespołem Downa

  Z MY¦Lˇ O TOBIE - INFORMATOR DLA RODZICÓW MAŁYCH DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA

  Informator ZD
     Przedmowa
     Nierozł±czni
     Gor±ce Pytania
     Dlaczego ja?
     Medycyna
     Rehabilitacja
     Prawo
     Przydatne adresy
  Zespół Downa

  Czy premiera stać na taki prezent

  Forum Kobiet Polskich, reprezentuj±ce 56 organizacji kobiecych, zwróciło się do premiera Leszka Millera, aby w ramach prezentu z okazji Dnia Kobiet odwołał posłankę Unii Pracy Izabelę Jarugę – Nowack± z urzędu Pełnomocnika do spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn.

  Panie z Forum swój wniosek uzasadniły przede wszystkim brakiem jakichkolwiek pozytywnych dokonań Jarugi – Nowackiej w okresie sprawowania przez ni± tego urzędu oraz faktem, że regularnie podejmuje działania jawnie godz±ce w dobro kobiet w Polsce.

  Pierwszy rok funkcjonowania urzędu ds. równego statusu to wydatki w kwocie 2,5 mln złotych. W efekcie społeczeństwo otrzymało kilka kontrowersyjnych broszur oraz niepoważn± akcję okulary równo¶ciowe. Urz±d nie dokonał niczego, co sprzyjałoby poprawie sytuacji kobiet w Polsce.

  Publiczne wypowiedzi Izabeli Jarugi – Nowackiej pełne s± frazesów o potrzebie sprawiedliwego podziału obowi±zków w rodzinie, ale autentyczna pomoc kobietom leży poza sfer± jej zainteresowań. Nie zrobiła nic, aby zapobiec drastycznemu ograniczeniu ¶wiadczeń na rzecz kobiet, w tym likwidacji zasiłku porodowego, korzystniejszych urlopów macierzyńskich czy pomocy materialnej dla najuboższych kobiet w ci±ży.

  Działania pani pełnomocnik maj± jeden cel – jest nim wprowadzenie w Polsce swobody aborcji oraz zamiana wychowania prorodzinnego w szkołach na antywychowawcz± edukację seksualn±. Izabela Jaruga – Nowacka publicznie demonstruje w tej sprawie swoje ideologiczne przekonania, podaje informacje niezgodne z danymi rz±dowych raportów nt. funkcjonowania ustawy o planowaniu rodziny.

  Forum Kobiet Polskich zarzuciło Izabeli Jarudze – Nowackiej, że reprezentuj±c jedynie własne pogl±dy, uzurpuje sobie prawo do występowania w obronie interesów wszystkich Polek. „Nie jest prawd±, wbrew temu, co twierdzi pani pełnomocnik, że Polki nie rozumiej±, czym s± prawa kobiet i dopiero musz± nauczyć się, jak z nich korzystać. Jest oczywiste, że my kobiety mamy prawo żyć godnie i realizować się we wszystkich dziedzinach, zapewnia nam to Konstytucja RP. Nie życzymy sobie jednak, aby nasze prawa i autentyczne problemy były sprowadzane do skrajnych akcji feministycznych” – napisały w li¶cie do premiera autorki listu.

  W imieniu Forum Kobiet Polskich list podpisały Ewa Kowalewska i Anna Lisiewicz.

  [Forum Kobiet Polskich – 07.03.2003 r.>

  Newsy

  261 dzień2019
  WRZESIEŃ
  ¶roda
  Ireny, Irminy, Stanisława  
  104 dni do końca 2019  

  (c) 2003-2019 Team Dar Życia:: nota prawna :: o plikach Cookies :: biuro@darzycia.pl
  Polecamy:   Forum o zwierzętach