Żyj tak, aby twoim znajomym zrobiło sie nudno, gdy umrzesz.

Nowe tematy na Forum
  Artykuły

  Z MY¦Lˇ O TOBIE - INFORMATOR DLA RODZICÓW MAŁYCH DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA
  Z my¶l± o Tobie - Informator dla rodziców małych dzieci z zespołem Downa

  Z MY¦Lˇ O TOBIE - INFORMATOR DLA RODZICÓW MAŁYCH DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA

  Informator ZD
     Przedmowa
     Nierozł±czni
     Gor±ce Pytania
     Dlaczego ja?
     Medycyna
     Rehabilitacja
     Prawo
     Przydatne adresy
  Zespół Downa

  Alleluja

  Wszystkim Czytelnikom naszego serwisu składamy życzenia Spokojnych ¦wi±t Wielkanocnych pełnych miło¶ci i rodzinnego ciepła
  Niech Chrystus Zmartwychwstały
  Wam błogosławi,
  Udzieli łask wszelkich,
  Zmartwień pozbawi…

 • ¦wiadczenia rodzinne – poważne zmiany w systemie

  8 kwietnia 2003, na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto projekt ustawy o ¶wiadczeniach rodzinnych. Jest to kolajna ustawa przygotowana w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, która ma znacz±co zmienić kształt pomocy społecznej w Polsce. Poniżej prezentujemy pełny tekst pochodz±cy z komunikatu po posiedzeniu Rady Ministrów. Czytaj dalej

  Botox skutecznym lekiem na dziecięce porażenie mózgowe

  Wyniki naukowych badań potwierdzaj±, że zastrzyki z toksyny botulinowej (jadu kiełbasianego) mog± pomóc dzieciom z porażeniem mózgowym. Stosowanie Botoxu ma redukować objawy porażenia mózgowego poprzez obniżenie napięcia w mię¶niach, co pozwala na lepsze kontrolowanie ruchów, a także zwiększa ich zdolno¶ć do rozci±gania się, co zmniejsza ryzyko wyst±pienia skurczów. Czytaj dalej

  Konferencja dla rodziców dzieci z zespołem Downa

  Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej KOCHANI organizuje Konferencję dla rodziców 24 maja 2003 roku
  ZROZUMIEĆ NIEPEŁNOSPRAWNO¦Ć INTELEKTUALNˇ

  oto jej program:

  Jej celem jest pogłębienie wiedzy na temat istoty niepełnosprawno¶ci intelektualnej, okre¶lenie czym jest, co j± odróżnia od innych form niepełnosprawno¶ci, jakie s± jej konsekwencje dla osób ni± obarczonych i ich rodzin. Czytaj dalej

  Stereotypowy i fałszywy obraz osób niepełnosprawnych

  obecny w ¶rodkach masowego przekazu, wynika z przes±dów i mitów utrwalonych w społeczeństwie od wieków, których nie można wykorzenić ze ¶wiadomo¶ci ludzi. Szeroki dostęp do mediów i ogromny ich wpływ na kształtowanie opinii dodatkowo te stereotypy utrwalaj±, czyni±c ogromne szkody w społecznym odbiorze osób niepełnosprawnych, a także w¶ród nich samych.

  ¦rodowisko osób niepełnosprawnych od dawna zwraca uwagę na zależno¶ć pomiędzy wizerunkiem osób upo¶ledzonych, prezentowanym w mediach, a dyskryminacj±.

  link

  Wiosna

  Znowu mamy dzień ponury,
  nad głowami wisz± chmury.
  Ci±gle deszcz nam w szyby dzwoni,
  niech kto¶ chmury te przegoni.
  Przyszła wiosna ciepła miła,
  kwieciem ł±ki nam pokryła.
  Zieleń drzewom darowała,
  złotem słońce malowała.
  Teraz wszyscy się raduj±,
  nowe plany sobie snuj±.
  Znów zbawienny wpływ ma wiosna,
  by nam siła ducha rosła.

                    Wiosna

  Newsy

  60 dzień2020
  luty
  sobota
  Lecha, Lutomira  
  306 dni do końca 2020  

  (c) 2003-2020 Team Dar Życia:: nota prawna :: o plikach Cookies :: biuro@darzycia.pl
  Polecamy:   Forum o zwierzętach