Życie to raj, do którego klucze są w naszych rękach.

Nowe tematy na Forum
  Artykuły

  Z MYŚLĄ O TOBIE - INFORMATOR DLA RODZICÓW MAŁYCH DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA
  Z myślą o Tobie - Informator dla rodziców małych dzieci z zespołem Downa

  Z MYŚLĄ O TOBIE - INFORMATOR DLA RODZICÓW MAŁYCH DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA

  Informator ZD
     Przedmowa
     Nierozłączni
     Gorące Pytania
     Dlaczego ja?
     Medycyna
     Rehabilitacja
     Prawo
     Przydatne adresy
  Zespół Downa

  SEJM Świadczenia rodzinne

  Rodziny wielodzietne bez premii.

  Likwidacja Funduszu Alimentacyjnego, zniesienie zróżnicowania wysokości zasiłku rodzinnego w zależności od liczby dzieci oraz nieprzyznawanie już zasiłków pielęgnacyjnych osobom powyżej 75 roku życia – wywołały największe oburzenie posłów w czasie pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o świadczeniach rodzinnych, które odbyło się podczas posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Rodzinny.

  Reforma systemu opieki nad rodziną (o czym już wielokrotnie informowaliśmy) zakłada, że w miejsce kilku świadczeń będą wypłacane tylko zasiłki rodzinne oraz świadczenia opiekuńcze.

  Po zmianach zasiłek rodzinny będzie przysługiwać rodzinie wychowującej dzieci do lat 16. Jeśli dziecko nadal się uczy, okres zasiłkowy zostanie wydłużony do czasu ukończenia szkoły średniej, lecz nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia. Rodziny wychowujące dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością będą miały prawo do zasiłku rodzinnego, pod warunkiem, że dochód na jedną osobę nie będzie wyższy niż 583 zł na osobę.

  Wysokość zasiłku rodzinnego będzie zależeć nie od liczby dzieci, ale od wieku. Zasiłku rodzinnego nie otrzymają rodziny wychowujące dziecko z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, które ukończyło 16 lat i nie uczy się, lub ukończyło 24 rok życia. Posłowie nie kryli niezadowolenia z rządowej propozycji likwidacji Funduszu Alimentacyjnego. Zdaniem posłów brak możliwości wyegzekwowania zasądzonych na dziecko alimentów nie uzasadnia likwidacji funduszu, bowiem oznacza ustawowe przyzwolenie nieściągania alimentów. Proponowane zwiększenie zasiłku rodzinnego o 170 zł mające zastąpić dotychczasowe świadczenia z funduszu alimentacyjnego także spotkało się z krytyką.

  Nie zyskała także powszechnej akceptacji rządowa propozycja rezygnacji z zasiłku wychowawczego. Projekt ustawy zakłada zastąpienie go zwiększonym zasiłkiem rodzinnym, który przysługiwałby korzystającym z urlopu wychowawczego rodzinom mającym dochód na osobę nieprzekraczający 504 zł. Przy ustalaniu zasad wypłat tego świadczenia rząd zrezygnował ze szczególnych preferencji dla osób samotnie wychowujących dziecko twierdząc, że takie rozwiązanie sprzyja niewskazanej dla tych rodzin długotrwałej dezaktywizacji zawodowej rodzica – jedynego „żywiciela”. – Bożena Wiktorowska źródło: Gazeta Prawna

  Newsy

  296 dzień2019
  PAŹDZIERNIK
  środa
  Edwarda, Marleny, Seweryna  
  69 dni do końca 2019  

  (c) 2003-2019 Team Dar Życia:: nota prawna :: o plikach Cookies :: biuro@darzycia.pl
  Polecamy:   Forum o zwierzętach