Czas zawsze prawdę ujawni.

Nowe tematy na Forum
  Artykuły

  Z MY¦Lˇ O TOBIE - INFORMATOR DLA RODZICÓW MAŁYCH DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA
  Z my¶l± o Tobie - Informator dla rodziców małych dzieci z zespołem Downa

  Z MY¦Lˇ O TOBIE - INFORMATOR DLA RODZICÓW MAŁYCH DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA

  Informator ZD
     Przedmowa
     Nierozł±czni
     Gor±ce Pytania
     Dlaczego ja?
     Medycyna
     Rehabilitacja
     Prawo
     Przydatne adresy
  Zespół Downa

  Nowy mechanizm pl±sawicy Huntingtona

  Naukowcy odkryli nowy mechanizm odpowiedzialny za chorobę Huntingtona – donosi najnowszy numer „Nature Genetics”. Dzięki temu możliwe będzie opracowanie sposobu leczenia tej dziedzicznej choroby.

  Naukowcy odkryli nowy mechanizm odpowiedzialny za chorobę Huntingtona – donosi najnowszy numer „Nature Genetics”. Dzięki temu możliwe będzie opracowanie sposobu leczenia tej dziedzicznej choroby.

  Choroba Huntingtona, zwana także pl±sawic± Huntigtona, jest chorob± genetyczn± wywołan± mutacj± w genie HD. Jest to mutacja dominuj±ca, tzn. wystarczy jedna kopia zmutowanego genu, żeby wyst±piły objawy chorobowe. Co ciekawe, choroba Huntingtona najczę¶ciej objawia się zazwyczaj około 35.-40. roku życia, przez co może być bezwiednie przekazywana dzieciom.

  Pl±sawica Huntingtona jest chorob± neurodegeracyjn±, wywołuj±c± obumieranie neuronów w mózgu i obwodowym układzie nerwowym. Objawia się zaburzeniami neuropsychologicznymi dotycz±cymi emocji i procesów poznawczych, a także bardzo charakterystycznym występowaniem niekontrolowanych ruchów kończyn i drgawek oraz upo¶ledzeniem mimiki twarzy.

  Mutacja w genie HD powoduje wydłużenie białka huntingtyny o ponad 36 aminokwasów. Naukowcy już wcze¶niej odkryli, że huntingtyna potrzebna jest do produkcji mózgowego czynnika wzrostu BDNF, niezbędnego do przeżycia niektórych komórek nerwowych mózgu i obwodowego układu nerwowego. Mutacja w genie HD powoduje, że czynnik BDNF nie powstaje prawidłowo i neurony te obumieraj±.

  Obecnie grupa naukowców z Uniwersytetu w Mediolanie pod kierunkiem Eleny Cattaneo odkryła nowy mechanizm działania huntingtyny, odpowiedzialny za rozwój choroby.

  Okazało się bowiem, że w normalnych warunkach huntingtyna wi±że się z białkiem zwanym REST/NRSF i zatrzymuje je w cytoplazmie komórkowej. Jednak mutacja w genie HD, powoduj±ca skrócenie białka huntingtyny, sprawia, że nie może się ona prawidłowo wi±zać z REST/NRSF, przez co białko to wnika do j±dra komórkowego i zaczyna blokować szereg innych genów, w tym także genu BDNF.

  Naukowcy uważaj±, że wła¶nie w ten sposób, czyli za po¶rednictwem REST/NRSF, huntingtyna przyczynia się do degeneracji neuronów.

  Oznacza to, że substancja, która zatrzymywałaby REST/NRSF w cytoplazmie komórkowej, mogłaby zast±pić w tym zmutowan± huntingtynę, a przez to zapobiec rozwojowi choroby. Takie podej¶cie może stać się nowym sposobem leczenia tej ciężkiej choroby neurodegeneracyjnej.” – Warszawa (PAP)z dn.2003-07-30, Zdrowie.Med.pl”

  Newsy

  234 dzień2018
  SIERPIEŃ
  ¶roda
  Cezarego, Marii, Zygfryda  
  131 dni do końca 2018  

  (c) 2003-2018 Team Dar Życia:: nota prawna :: o plikach Cookies :: biuro@darzycia.pl
  Polecamy:   Forum o zwierzętach