Nic tak bardzo nei rani jak udawan miłość.

Nowe tematy na Forum
  Artykuły

  Z MYŚLĄ O TOBIE - INFORMATOR DLA RODZICÓW MAŁYCH DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA
  Z myślą o Tobie - Informator dla rodziców małych dzieci z zespołem Downa

  Z MYŚLĄ O TOBIE - INFORMATOR DLA RODZICÓW MAŁYCH DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA

  Informator ZD
     Przedmowa
     Nierozłączni
     Gorące Pytania
     Dlaczego ja?
     Medycyna
     Rehabilitacja
     Prawo
     Przydatne adresy
  Zespół Downa

  Zespoły Orzekające-nowe rozporządzenie

  Regulacje dotyczące zespołów orzekających o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności zawiera rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 15 lipca 2003 r., opublikowanym w Dz.U. nr 139, poz. 1328, które wchodzi w życie 23 sierpnia br.

  oraz więcej na forum serwisu

  Rozporządzenie określa definicję trwałego (stałego) i czasowego naruszenia sprawności organizmu, wymagania stawiane członkom zespołów orzekających oraz pomieszczeniom wykorzystywanym dla ich potrzeb.

  Orzeczenia o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia, stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 lat oraz wskazania do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy wydają powiatowe (pierwsza instancja) i wojewódzkie (odwoławcze) zespoły orzekające.

  Stopień niepełnosprawności orzeka się na czas określony lub na stałe. Niepełnosprawność dziecka ustala się na czas określony, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez nie 16 lat. Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień wydaje się do czasu upływu ważności orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy. Wnioski o wydanie odpowiedniego orzeczenia zainteresowani składają do powiatowego zespołu orzekającego. Są one rozpatrywane w obecności wnioskodawcy lub jego przedstawiciela ustawowego. Od orzeczenia zespołu powiatowego (za jego pośrednictwem) można wnieść odwołanie do zespołu wojewódzkiego.

  W skład zespołów powiatowych i wojewódzkich wchodzą: przewodniczący (lekarz specjalista w dziedzinie odpowiedniej do choroby zasadniczej zainteresowanego) sekretarz, lekarze, psycholodzy, pedagodzy, doradcy zawodowi i pracownicy socjalni. Poszczególnym członkom zespołów postawiono wysokie wymagania kwalifikacyjne. Mają oni również obowiązek odbycia dodatkowo odpowiedniego szkolenia.

  Wzory legitymacji potwierdzających niepełnosprawność, stopień niepełnosprawności i prawo do korzystania z ulg i uprawnień osoby, która ukończyła 16 lat, zamieszczono w załącznikach do rozporządzenia. Legitymacje wystawione przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność na czas w nich określony. Ważność zachowują również zaświadczenia o prawie do orzekania; natomiast wymogi stawiane pomieszczeniom dla zespołów orzekających mają być spełnione do 30 czerwca 2004 r. – Marzena Jurczewska”

  Podam do tego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z dnia 8 sierpnia 2003 r. Dz.U. Nr 139, poz. 1328 z 15 lipca 2003r
  źródło: Gazeta Prawna Nr 163 (1019) piątek 22 sierpnia 2003 r., Zespoły orzekające

  Newsy

  60 dzień2020
  luty
  sobota
  Lecha, Lutomira  
  306 dni do końca 2020  

  (c) 2003-2020 Team Dar Życia:: nota prawna :: o plikach Cookies :: biuro@darzycia.pl
  Polecamy:   Forum o zwierzętach