Marne jest życie ludzi, którzy kłamstwo wyżej stawiają od prawdy.

Nowe tematy na Forum
  Artykuły

  Z MYŚLĄ O TOBIE - INFORMATOR DLA RODZICÓW MAŁYCH DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA
  Z myślą o Tobie - Informator dla rodziców małych dzieci z zespołem Downa

  Z MYŚLĄ O TOBIE - INFORMATOR DLA RODZICÓW MAŁYCH DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA

  Informator ZD
     Przedmowa
     Nierozłączni
     Gorące Pytania
     Dlaczego ja?
     Medycyna
     Rehabilitacja
     Prawo
     Przydatne adresy
  Zespół Downa

  14 września w 31 miastach Obchody II Ogólnopolskiego Dnia Solidarności z Chorymi na Schizofrenię

  Młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy, że są w grupie najwyższego ryzyka zachorowania na schizofrenię. Z okazji przypadającego 14 września II Ogólnopolskiego Dnia Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię organizatorzy obchodów zwołali we wtorek konferencję prasową.

  Schizofrenia – potrzeba wiedzy i tolerancji

  Młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy, że są w grupie najwyższego ryzyka zachorowania na schizofrenię. Z okazji przypadającego 14 września II Ogólnopolskiego Dnia Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię organizatorzy obchodów zwołali we wtorek konferencję prasową.

  Chcą przede wszystkim zwrócić uwagę na tę chorobę i zmienić podejście do niej osób i instytucji.

  „Ludzie chorzy psychicznie są mało atrakcyjni politycznie” – zauważył senator Marek Balicki, z zawodu psychiatra. Dodał, że brak pieniędzy powoduje zamykanie oddziałów psychiatrycznych w szpitalach – zwykle małych, szczególnie korzystnych terapeutycznie placówek.

  Jednak senator dostrzegł także pozytywne przemiany – gdy dziesięć lat temu był sprawozdawcą ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, sondaż skierowany do młodych ludzi wykazał, że najbardziej nie chcieliby siedzieć w jednej ławce z osobą chorą psychicznie. Obecnie tolerancja i wiedza o tych chorobach wyraźnie wzrosły.

  „Wiedza może być trwałym fundamentem akceptacji” – powiedział. Jednak konieczny jest Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego – już opracowany, ale wciąż nie wdrożony. Chodzi o ciągłość opieki – aby chory leczony w szpitalu nie pozostawał bez wsparcia poza nim – dodał.

  Dzień Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię organizowany jest w ramach światowego programu „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”.

  Program ten został zainicjowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i Światowe Towarzystwo Psychiatryczne. Chodzi o przełamanie stereotypów dotyczących choroby i cierpiących na nią osób, zwiększenie dostępności nowoczesnych leków i stworzenie warunków do reintegracji ze społeczeństwem. W tym roku szczególną uwagę poświęcono ludziom młodym – schizofrenia dotyka przede wszystkim osoby w wieku od 15 do 35 lat.

  Jak wykazały badania OBOP, młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy, że są w grupie najwyższego ryzyka (60 procent zachorowań ma miejsce przed 30-tką). Są jednak tolerancyjni – około 90 proc. nie ma nic przeciwko chorym psychicznie kolegom.

  Obecnie schizofrenię można skutecznie leczyć – całkowite wyleczenie jest możliwe u 30 proc. chorych. Niezbędnym warunkiem jest jednak przyjazne i życzliwe otoczenie. Wielu pacjentów może wrócić do normalnego życia. Przykładem może być prowadzony przez chorych na schizofrenię hotel „Cogito”, który zarabia na siebie, zaprzeczając stereotypowemu przekonaniu, że chory psychicznie nie może pracować.

  Jak powiedział krajowy koordynator programu „Schizofrenia – otwórzcie drzwi”, dr Andrzej Cechnicki, leki II generacji podawane w początkowej fazie choroby są szczególnie skuteczne, a ich stosowanie zmniejsza sumaryczne koszty leczenia. Niestety, istniejący system refundowania nie pozwala na szerokie stosowanie nowych leków.

  Obchody II Ogólnopolskiego Dnia Solidarności z Chorymi na Schizofrenię odbędą się w niedzielę 14 września w 31 miastach.

  Uczestnikom konferencji zaprezentowano film nakręcony podczas odbywających się w Warszawie warsztatów integracyjnych dla pacjentów (lipiec-sierpień 2003). Ich uczestnicy wraz z językoznawcą prof. Jerzym Bralczykiem opracowali hasło towarzyszące obchodom: „Inaczej boli każdy świat”. Maciej Miecznikowski i Bartosz Staniszewski z zespołu „Leszcze” pomogli stworzyć motyw muzyczny. Dzięki aktorowi Andrzejowi Chyrze i artystce Agacie Bogackiej powstały także ciekawe prace plastyczne i plakat.

  Nazwą schizofrenia określa się grupę poważnych zaburzeń psychicznych. Słowo to oznacza „rozszczepienie umysłu”, ale nie w znaczeniu posiadania więcej niż jednej osobowości. Osoba dotknięta chorobą może nie odróżniać fantazji od rzeczywistości i mieć problemy z kontrolowaniem emocji. Schizofrenia dotyka 1 proc. osób we wszystkich społeczeństwach, niezależnie od szerokości geograficznej i kultury. Jej przyczyny wciąż nie są jasne. Szacuje się, że w Polsce cierpi na nią około 400 tys. pacjentów. Na świecie – około 50 milionów.

  Objawy choroby dzieli się na pozytywne i negatywne. Pozytywne, które najłatwiej ustępują pod wpływem leków, to m.in. urojenia (czyli mylne przekonania), omamy (zazwyczaj słuchowe), zaburzenia mowy i dezorganizacja zachowania. Objawy negatywne są związane z utratą aktywności chorego. Są to: niski poziom motywacji, zainteresowań, obniżenie pobudzenia emocjonalnego, aktywności umysłowej. Te objawy są najtrudniejsze do leczenia i najbardziej upośledzają sprawność psychiczną chorego.

  Postępy choroby powodują, że dotknięte nią osoby tracą przyjaciół, zdolność obcowania ze środowiskiem, zdolność do koncentracji i nauki. Życie przestaje sprawiać im przyjemność. Spada aktywność seksualna. Schizofrenia staje się więc tragedią osobistą pacjenta i jego rodziny.” – Warszawa (PAP, Schizofrenia – potrzeba wiedzy i tolerancji”
  Więcej o schozofrenii na forum serwisu Schizofrenia-zbiór informacji

  Newsy

  340 dzień2019
  GRUDZIEŃ
  piątek
  Dionizji, Leontyny, Mikołaja  
  25 dni do końca 2019  

  (c) 2003-2019 Team Dar Życia:: nota prawna :: o plikach Cookies :: biuro@darzycia.pl
  Polecamy:   Forum o zwierzętach