Nic tak bardzo nei rani jak udawan miłość.

Nowe tematy na Forum
  Artykuły

  Z MYŚLĄ O TOBIE - INFORMATOR DLA RODZICÓW MAŁYCH DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA
  Z myślą o Tobie - Informator dla rodziców małych dzieci z zespołem Downa

  Z MYŚLĄ O TOBIE - INFORMATOR DLA RODZICÓW MAŁYCH DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA

  Informator ZD
     Przedmowa
     Nierozłączni
     Gorące Pytania
     Dlaczego ja?
     Medycyna
     Rehabilitacja
     Prawo
     Przydatne adresy
  Zespół Downa

  Renty. Projekt nowelizacji ustawy

  Od 1 października 2004 r. osoby ubiegające się o renty, pragnące odwołać się od decyzji komisji lekarskiej, muszą się liczyć z tym, że jeśli przedstawią nowe dowody w sprawie, sąd ponownie skieruje ją do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – zakłada rządowy projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS, który trafił do Sejmu.

  Renty. Projekt nowelizacji ustawy
  Sędzia nie może wyręczać komisji lekarskiej

  Przywrócenie w nieco zmienionej formie trzyosobowych komisji lekarskich, które będą kontrolować pracę lekarzy orzeczników ZUS, spowoduje równocześnie zmianę zasad rozpatrywania odwołań przez sądy pracy. Projekt zakłada, że już w IV kwartale przyszłego roku sądy będą odrzucały odwołania od decyzji organu rentowego opartych na orzeczeniu lekarza orzecznika, jeżeli zainteresowany nie wykorzystał całej drogi odwoławczej w ZUS. W takim przypadku sprawa zostanie zwrócona organowi rentowemu w celu przekazania sprawy do komisji lekarskich, a postępowanie sądowe zostanie umorzone. Jeśli osoba ubiegająca się o rentę wskaże nowe okoliczności, sprawa zostanie przekazana do rozpoznania organowi rentowemu.

  ZUS będzie miał także prawo do rozpatrywania we własnym zakresie odwołań, w których wskazano na nowe okoliczności dotyczące niezdolności do pracy. Procedura taka byłaby uruchamiana bez kierowania sprawy do sądu.

  Zdaniem rządu przewidywane zmniejszenie liczby odwołań do sądów od decyzji ZUS opartych na orzeczeniach lekarskich spowoduje obniżenie kosztów postępowań sądowych, pokrywanych ze środków budżetu państwa. W takich bowiem sprawach sądy przeprowadzają dowód z opinii biegłych – lekarzy, niejednokrotnie różnych specjalności w jednej sprawie, co pociąga za sobą duże koszty. Skala obniżenia kosztów postępowań sądowych w tych sprawach będzie zależeć od skali zmniejszania się liczby spraw rozpatrywanych merytorycznie przez sądy i trudno byłoby ją określić. Obecnie odwołania do sądu stanowią ponad 14 proc. orzeczeń wydanych przez lekarzy orzeczników ZUS w sprawach rent z tytułu niezdolności do pracy.” – Bożena Wiktorowska, Gazeta Prawna Nr 236 (1092) z 4-XII-2003r.

  Newsy

  81 dzień2019
  marzec
  piątek
  Bogusława, Jagody, Katarzyny  
  284 dni do końca 2019  

  (c) 2003-2019 Team Dar Życia:: nota prawna :: o plikach Cookies :: biuro@darzycia.pl
  Polecamy:   Forum o zwierzętach