Gdy stracisz,
co Ci fortuna udzieli,
dopiero poznasz czy masz przyjaciół.

Nowe tematy na Forum
  Artykuły

  Z MY¦Lˇ O TOBIE - INFORMATOR DLA RODZICÓW MAŁYCH DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA
  Z my¶l± o Tobie - Informator dla rodziców małych dzieci z zespołem Downa

  Z MY¦Lˇ O TOBIE - INFORMATOR DLA RODZICÓW MAŁYCH DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA

  Informator ZD
     Przedmowa
     Nierozł±czni
     Gor±ce Pytania
     Dlaczego ja?
     Medycyna
     Rehabilitacja
     Prawo
     Przydatne adresy
  Zespół Downa

  ZUS. Waloryzacja ¶wiadczeń. Podwyżka najniższych dodatków

  W marcu nast±pi waloryzacja dodatków wypłacanych rencistom i emerytom otrzymuj±cym ¶wiadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zakładów emerytalnych.

  W zwi±zku z waloryzacj± emerytur i rent wskaĽnikiem 101,8 proc., od 1 marca br. wysoko¶ć dodatków do emerytur i rent będzie wynosić:

  • dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie oraz zasiłek pielęgnacyjny – 144,25 zł • dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji – 216,38 zł • dodatek do renty dla sieroty zupełnej – 271,12 zł • dodatek dla kombatantów oraz ¶wiadczenie w wysoko¶ci dodatku – 143,53 zł • dodatek kompensacyjny wypłacany kombatantom oraz osobom represjonowanym – 21,53 zł • dodatek dla byłych żołnierzy służby zastępczej przymusowo zatrudnionych w kopalniach, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych w zależno¶ci od okresu trwania pracy od 7,20 zł do 143,53 zł. Od 1 marca ¶wiadczenie pieniężne przysługuj±ce osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR wyniesie od 7,20 zł do 143,53 zł.”- Bożena Wiktorowska, Rezczpospolita Nr 40 (1149) czwartek 26 lutego 2004 r.
  Ľróło

  Newsy

  345 dzień2018
  GRUDZIEŃ
  wtorek
  Biny, Damazego, Waldemara  
  20 dni do końca 2018  

  (c) 2003-2018 Team Dar Życia:: nota prawna :: o plikach Cookies :: biuro@darzycia.pl
  Polecamy:   Forum o zwierzętach