Człowiek ma władzę, szkoda, że nie nad samym sob±...

Nowe tematy na Forum
  Artykuły

  Z MY¦Lˇ O TOBIE - INFORMATOR DLA RODZICÓW MAŁYCH DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA
  Z my¶l± o Tobie - Informator dla rodziców małych dzieci z zespołem Downa

  Z MY¦Lˇ O TOBIE - INFORMATOR DLA RODZICÓW MAŁYCH DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA

  Informator ZD
     Przedmowa
     Nierozł±czni
     Gor±ce Pytania
     Dlaczego ja?
     Medycyna
     Rehabilitacja
     Prawo
     Przydatne adresy
  Zespół Downa

  osoby pobieraj±ce renty socjalne zwolnione z opłat abonamentu RTV

  14 lipca 2004 r. opublikowana została nowelizacja rozporz±dzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (Dz.U.04.160.1676).
  Obecnie rozporz±dzenie zwalnia z opłat abonamentowych niektóre kategorie osób niepełnosprawnych, m.in. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawno¶ci, osoby z I grup± inwalidzk±, osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji czy osoby pobieraj±ce renty socjalne. Więcej na forum

  Centrum Innowacji Społecznej SIC!

  Centrum Innowacji Społecznej SIC! to inicjatywa powołana do wspierania optymalnego rozwoju działaj±cych w obszarze pomocy społecznej instytucji samorz±dowych, stowarzyszeń i fundacji, przy wykorzystaniu potencjału ¶rodowiska społecznego, edukacyjnego i biznesowego. Tworzy je grupa specjalistów wykwalifikowanych do pracy socjalnej, którzy służ± rzeteln± wiedz± i do¶wiadczeniem w umiejętnej adaptacji zmian w polityce społecznej. więcej o tym

  Protest…padaczka lekooporna

  PROTEST przeciw umieszczeniu leczenia padaczki przy pomocy implantacji stymulatora nerwu błędnego w wykazie ¶wiadczeń nie finansowanych ze ¶rodków publicznych w rz±dowym projekcie ustawy o ¶wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ¶rodków publicznych. Je¶li chcesz wspomóc akcję…kliknij na forum

  Newsy

  348 dzień2019
  GRUDZIEŃ
  sobota
  Alfreda, Izydora, Zoriny  
  17 dni do końca 2019  

  (c) 2003-2019 Team Dar Życia:: nota prawna :: o plikach Cookies :: biuro@darzycia.pl
  Polecamy:   Forum o zwierzętach