Każdy prowadzi jak±¶ kalkulację,
któr± nazywamy nadziej±.

Nowe tematy na Forum
  Artykuły

  Z MY¦Lˇ O TOBIE - INFORMATOR DLA RODZICÓW MAŁYCH DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA
  Z my¶l± o Tobie - Informator dla rodziców małych dzieci z zespołem Downa

  Z MY¦Lˇ O TOBIE - INFORMATOR DLA RODZICÓW MAŁYCH DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA

  Informator ZD
     Przedmowa
     Nierozł±czni
     Gor±ce Pytania
     Dlaczego ja?
     Medycyna
     Rehabilitacja
     Prawo
     Przydatne adresy
  Zespół Downa

  Gorsi niepełnosprawni

  Organizacje pozarz±dowe protestuj± przeciwko planowanemu przez rz±d zaprzestaniu, pocz±wszy od 2006 r., finansowania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych przebywaj±cych w o¶rodkach pomocy społecznej…
  W przyszłym roku ¶rodki przeznaczone na ten cel miałyby być o połowę mniejsze niż w tym roku.
  List otwarty w tej sprawie do ministra polityki społecznej i pełnomocnika rz±du do spraw osób niepełnosprawnych wystosowała największa organizacja pozarz±dowa – Fundacja im. Brata Alberta. Według niej przyjęcie zaproponowanych przez rz±d rozwi±zań oznacza usunięcie mieszkańców domów pomocy społecznej z warsztatów terapii zajęciowej, ponieważ placówki te przy ustawicznym zmniejszaniu dotacji i ogromnym wzro¶cie kosztów utrzymania nie posiadaj± żadnych ¶rodków na prowadzenie tego rodzaju terapii. Obecnie osoby niepełnosprawne z domów pomocy społecznej mog± stanowić 30 proc. uczestników warsztatów terapii zajęciowej finansowanych przez PFRON. Ľródło: Gazeta Prawna Nr 165 (1274) wtorek 24 sierpnia 2004 r.

  Newsy

  199 dzień2019
  lipiec
  czwartek
  Kamila, Karoliny, Roberta  
  166 dni do końca 2019  

  (c) 2003-2019 Team Dar Życia:: nota prawna :: o plikach Cookies :: biuro@darzycia.pl
  Polecamy:   Forum o zwierzętach