Dobrem jest nie samo zycie, lecz piękne życie.

Nowe tematy na Forum
  Artykuły

  Z MYŚLĄ O TOBIE - INFORMATOR DLA RODZICÓW MAŁYCH DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA
  Z myślą o Tobie - Informator dla rodziców małych dzieci z zespołem Downa

  Z MYŚLĄ O TOBIE - INFORMATOR DLA RODZICÓW MAŁYCH DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA

  Informator ZD
     Przedmowa
     Nierozłączni
     Gorące Pytania
     Dlaczego ja?
     Medycyna
     Rehabilitacja
     Prawo
     Przydatne adresy
  Zespół Downa

  FUNDACJA PZU OGŁASZA KONKURS DOTACYJNY

  FUNDACJA PZU OGŁASZA

  KONKURS DOTACYJNY
  „ROZWIJANIE SPOŁECZNEJ AKTYWNOŚCI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  DZIECI I MŁODZIEŻY”

  Cel dotacji:
  Celem konkursu jest wsparcie zorganizowanej opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą. Dotacje służyć mają zwiększeniu samodzielności i aktywności społecznej tej grupy dzieci i młodzieży, umożliwiając jednocześnie ich rodzicom rozwój własnej aktywności życiowej. Przeznaczone są na realizację i upowszechnienie systematycznych, profesjonalnych i efektywnych działań służących przygotowywaniu do życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
  W konkursie preferowane będą projekty, których celem będzie uruchomienie regularnych form opieki oraz stałych mechanizmów wsparcia dla rodziców.
  Zamiarem Fundacji PZU jest pomoc w wypracowaniu i rozwinięciu skutecznych oraz możliwych do kontynuowania i powielenia metod pracy z niepełnosprawnymi dziećmi oraz ich rodzicami.

  Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotacje:
  O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Warunkiem uzyskania dotacji jest posiadanie przez odbiorcę dotacji osobowości prawnej.
  Preferowane są podmioty dysponujące doświadczeniem w w prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w skali lokalnej.

  Maksymalna wysokość dotacji: 30 tys. zł

  Maksymalny czas trwania projektu: 6 miesięcy

  Termin składania wniosków: 15 sierpnia 2005
  Wnioski mogą być przesyłane pocztą lub składane osobiście. Udział w konkursie wymaga złożenia wniosku na specjalnym formularzu, dostępnym na stronie internetowej www.fundacja.pzu.pl

  Szczegółowych informacji udziela:

  Biuro Fundacji PZU.
  Al. Jana Pawła II 24, 00-131 Warszawa
  tel/faks.: (22) 582 25 38, tel. (22) 582 23 06
  www.fundacja.pzu.pl
  fundacja@pzu.pl

  CZEKAMY NA CIEKAWE PROJEKTY.

  Newsy

  200 dzień2019
  lipiec
  piątek
  Alfreny, Rufina, Wincentego  
  165 dni do końca 2019  

  (c) 2003-2019 Team Dar Życia:: nota prawna :: o plikach Cookies :: biuro@darzycia.pl
  Polecamy:   Forum o zwierzętach