Nadzieje ludzi m±drych
s± pewniejsze niż bogactwo nieuków.

Nowe tematy na Forum
  Artykuły

  Z MY¦Lˇ O TOBIE - INFORMATOR DLA RODZICÓW MAŁYCH DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA
  Z my¶l± o Tobie - Informator dla rodziców małych dzieci z zespołem Downa

  Z MY¦Lˇ O TOBIE - INFORMATOR DLA RODZICÓW MAŁYCH DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA

  Informator ZD
     Przedmowa
     Nierozł±czni
     Gor±ce Pytania
     Dlaczego ja?
     Medycyna
     Rehabilitacja
     Prawo
     Przydatne adresy
  Zespół Downa

  Istniej± realne szanse na ratyfikację przez Polskę Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych.

  Podpisanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych to nie tylko wyrażenie przez Polskę poparcia dla respektowania wszelkich praw człowieka w odniesieniu do osób niepełnosprawnych oraz dla idei i zasad zapisanych w Konwencji. Podpisanie Konwencji stanowi również sygnał, że Polska zamierza stać się jej stron± poprzez ratyfikację. Zgodnie z artykułem 89 ustęp 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ratyfikacja tej Konwencji wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, gdyż Konwencja dotyczy wolno¶ci i praw obywatelskich okre¶lonych w Konstytucji oraz odnosi się do spraw uregulowanych w ustawach. Jak wiadomo, przygotowanie projektu ustawy wi±że się z obowi±zkiem okre¶lenia skutków jej wprowadzenia w życie, w tym skutków finansowych…
  >>>>>… Więcej szczegółów

  Prima aprilis

  Czy Wy też zrobili¶cie już komu¶ żart?

  Prima aprilis (łac. 1 kwietnia), to dzień, zapocz±tkowany mniej więcej w połowie XIII wieku, obchodzony w wielu krajach ¶wiata, w którym wszyscy mog± robić sobie żarty z innych, konkuruj± w próbach sprawienia, by inni uwierzyli w co¶ nieprawdziwego. Tego dnia w wielu mediach pojawiaj± się różne żartobliwe informacje. W Wielkiej Brytanii nazywany jest Dniem Głupca (April Fool’s Day lub All Fools’ Day), a we Francji Dniem Ryby.

  Grecy wi±ż± historię tego dnia z mitem o Demeter i Persefonie. Persefona miała zostać porwana do Hadesu na pocz±tku kwietnia. Matka Demeter, szukaj±c jej, kierowała się echem głosu córki, ale echo j± zwiodło.

  Chrze¶cijaństwo wi±że prima aprilis z Judaszem Iskariot±. Miał się on urodzić wła¶nie pierwszego kwietnia i dlatego dzień ów kojarzył się z kłamstwem, obłud±, fałszem i nieprawd±.

  Newsy

  60 dzień2020
  luty
  sobota
  Lecha, Lutomira  
  306 dni do końca 2020  

  (c) 2003-2020 Team Dar Życia:: nota prawna :: o plikach Cookies :: biuro@darzycia.pl
  Polecamy:   Forum o zwierzętach