Polska to kraj waleczny i nie brak Polakom serca do walki.

Nowe tematy na Forum
  Artykuły

  Z MY¦Lˇ O TOBIE - INFORMATOR DLA RODZICÓW MAŁYCH DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA
  Z my¶l± o Tobie - Informator dla rodziców małych dzieci z zespołem Downa

  Z MY¦Lˇ O TOBIE - INFORMATOR DLA RODZICÓW MAŁYCH DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA

  Informator ZD
     Przedmowa
     Nierozł±czni
     Gor±ce Pytania
     Dlaczego ja?
     Medycyna
     Rehabilitacja
     Prawo
     Przydatne adresy
  Zespół Downa

  Istniej± realne szanse na ratyfikację przez Polskę Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych.

  Podpisanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych to nie tylko wyrażenie przez Polskę poparcia dla respektowania wszelkich praw człowieka w odniesieniu do osób niepełnosprawnych oraz dla idei i zasad zapisanych w Konwencji. Podpisanie Konwencji stanowi również sygnał, że Polska zamierza stać się jej stron± poprzez ratyfikację. Zgodnie z artykułem 89 ustęp 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ratyfikacja tej Konwencji wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, gdyż Konwencja dotyczy wolno¶ci i praw obywatelskich okre¶lonych w Konstytucji oraz odnosi się do spraw uregulowanych w ustawach. Jak wiadomo, przygotowanie projektu ustawy wi±że się z obowi±zkiem okre¶lenia skutków jej wprowadzenia w życie, w tym skutków finansowych…
  >>>>>… Więcej szczegółów

  Newsy

  23 dzień2019
  STYCZEŃ
  ¶roda
  Fernandy, Jana, Rajmundy  
  342 dni do końca 2019  

  (c) 2003-2019 Team Dar Życia:: nota prawna :: o plikach Cookies :: biuro@darzycia.pl
  Polecamy:   Forum o zwierzętach