Szczecin XIX Ogólnopolska Konferencja

W dniach 10-13 wrze¶nia 2003r. odbędzie się w Szczecinie Sesja specjalna organizowana w ramach XIX Ogólnopolskiej Konferencji „Informatyka w szkole”. Tematem jest: „Wykorzystanie technologii informacyjnej (TI) w rehabilitacji i terapii dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych” Czytaj dalej

Posłanki w ci±ży domagaj± się żłobka i wyprawki-czyli nowe życie w Sejmie

W styczniu przyszłego roku urodzi się dziecko posłanki SLD Sylwii Pusz. Dwa miesi±ce póĽniej przyjdzie na ¶wiat drugie „poselskie” dziecko – Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk (SKL). Obie posłanki domagaj± się zorganizowania żłobka w Sejmie. Chc± bowiem uczestniczyć w posiedzeniach izby i być zarazem blisko dzieci. Podyskutuj o tym na forum serwisu Czytaj dalej