Węch i smak genetycznie zaprogramowane

Smak i węch s± uwarunkowane genetycznie. To, czy dany aromat uznamy za przyjemny zależy od naszego DNA – donosi „Nature Genetics”.
Za pracę detektorów zapachu w nosie człowieka, od których zależy nie tylko węch, ale w dużej mierze także nasz zmysł smaku, odpowiada około tysi±ca genów. Czytaj dalej

Na¶ladowanie kluczowe w rozwoju zdolno¶ci empatii

Na¶ladowanie mimiki innych osób ¶wiadczy o zdolno¶ci do empatii – dowodz± badania naukowców z USA. Mog± one pomóc w zrozumieniu, dlaczego ludzie tak bardzo różni± się pod względem zdolno¶ci do uczuciowego utożsamiania się z innymi oraz w jaki sposób uszkodzenie obszarów mózgu aktywnych w procesie na¶ladowania może upo¶ledzać zdolno¶ć empatii. Takie uszkodzenie obserwuje się np. u osób z autyzmem. Czytaj dalej

W kleszczach promocji -TPSA-ISDN

Od 15 sierpnia TPSA wprowadza now± ofertę internetowo-telefoniczn± ISDN, droższ± od wcze¶niejszej o prawie 60%. Dla obecnych klientów tej usługi będzie ona przymusowa. Ci, którzy wcze¶niej podpisali umowę na usługi cyfrowe z operatorem, nie będ± mogli już dłużej korzystać z dotychczasowego abonamentu w wysoko¶ci 35 zł. Albo dobrowolnie wybior± jedn± ze znacznie droższych ofert, albo od 1 grudnia zostan± automatycznie przypisani do Pakietu Domowego..” Czytaj dalej

Bank DNA dla badań nad chorob± Alzheimera

Działaj±ce w Ameryce Stowarzyszenie Alzheimera (Alzheimer’s Association) wraz z Narodowym Instytutem ds. Starzenia (National Institute on Aging – NIA) zapowiedzieli stworzenie banku DNA gromadz±cego materiał genetyczny pobrany od rodzin osób, które zachorowały na chorobę Alzheimera po 60 rż.

Zebranie tak dużego materiału do badań genetycznych pozwoli na szybsze dokończenie prac badawczych nad etiologi± oraz metodami zapobiegania i leczenia choroby Alzheimera. Czytaj dalej